GP金鏈金行收唔收?
立即點擊


我有條金鏈寫住18kGP請問可否賣掉?听人講金行唔收

唔收。因為GP是代表包金的意思,即係你條鍊唔係真嘅18K,鍊身可能係鋼或銀,再喺鏈面電鍍上K金,時間耐咗面啲K金就會甩色,而且就算你嗰條喺足18K金行也未必會收。
以上文章來自奇摩知識家,如有侵犯請留言告知


https://tw.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070704000051KK01524

D84CADCB83DA89DF

    一根頭髮 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()